Personvernerklæring

Zuletzt oppdatert: 04/01/23

1. Introduksjon:

Velkommen til Snusdiscount.no. Vi respekterer ditt personvern og forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du besøker vår nettside, og informerer deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg.

2. Viktig informasjon og hvem vi er:

Denne personvernpolitikken gjelder for alle data vi samler inn gjennom din bruk av vår nettside, inkludert all data du oppgir når du kjøper et produkt, melder deg på vårt nyhetsbrev eller deltar i en konkurranse.

3. Dataene vi samler inn om deg:

Personopplysninger eller personlig informasjon er all informasjon om en person som kan identifisere denne personen. Vi samler inn, bruker, lagrer og overfører ulike typer personopplysninger om deg, som vi har oppsummert slik:

Identitetsdata inkluderer fornavn, mellomnavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator.

Kontaktdata inkluderer fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnumre.

Transaksjonsdata inkluderer detaljer om betalinger til og fra deg samt andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt hos oss.

4. Hvordan vi bruker dine personopplysninger:

Vi bruker dine personopplysninger kun når det er lovlig tillatt. I de fleste tilfeller vil vi bruke dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

Når vi må oppfylle kontrakten vi skal inngå eller har inngått med deg.

Når det er nødvendig for våre legitime interesser (eller en tredjeparts), og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.

Når vi må overholde en lovpålagt eller forskriftsmessig forpliktelse.

5. Utlevering av dine personopplysninger:

Vi kan dele dine personopplysninger til de formål som er angitt i denne personvernerklæringen til de partene som er angitt nedenfor.

Eksterne tredjeparter, som tjenesteleverandører som fungerer som databehandlere og tilbyr IT- og systemadministrasjonstjenester.

Profesjonelle rådgivere, inkludert advokater, revisorer og forsikringsselskaper.

6. Internasjonal overføring:

Vi overfører ikke dine personopplysninger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

7. Datasikkerhet:

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personopplysninger utilsiktet går tapt, brukes eller nås på en uautorisert måte, endres eller utleveres. Vi begrenser også tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov for å vite det. De vil kun behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instrukser og er underlagt taushetsplikt.

8. Dine lovbestemte rettigheter:

Under visse omstendigheter har du rettigheter i henhold til personvernlovene i forhold til dine personopplysninger. Dette inkluderer retten til tilgang til dine personopplysninger, retten til å korrigere dine personopplysninger, retten til å slette dine personopplysninger, retten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, retten til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, retten til dataportabilitet og retten til å trekke tilbake ditt samtykke.

9. Kontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss via e-post på info@snusdiscount.no